Google+ OGLASI NEKRETNINE KOVIN: EKSTRA OGLASI NEKRETNINA - KOVIN

EKSTRA OGLASI NEKRETNINA - KOVIN


EKSTRA OGLASI NEKRETNINA - KOVIN 

 


Oglasi pod ovim nazivom imaju jednu svoju veliku prednost, ali i jednu veliku manu. Velika prednost jeste ta da se oglas pojavljuje na najvećem broju sajtova, tako da je njegova vidljivost zapravo najveća u odnosu na sve druge oglase. Takav tip oglasa jeste obeležen drečavo žuto i upadljiv je i "bode oči". Oglas ovog tipa u najkraćem vremenskom periodu vidi najveći broj ljudi, ali ima jednu manu a to je ta da je svega nekoliko poslednjih oglasa prikazano na ovoj stranici, tako da ukoliko hoćete da Vaš oglas konstantno bude vidljiv morate posle izvesnog vremenskog intervala (dan, dva) opet obnoviti svoj oglas. ***

     UKOLIKO STE ISPISALI SVOJ OGLAS U RUBRICI IZNAD I POSTAVILI FOTOGRAFIJE NEKRETNINE, OGLAS ĆE AUTOMATSKI BITI PRIKAZAN I NA SLEDEĆIM SAJTOVIMA I BLOGOVIMA KOJI SU NABROJANI ISPOD OVOG TEKSTA .... EKSTRA OGLAS NEKRETNINA BIĆE PRIKAZAN NA OVIM WEB STRANICAMA U ŽUTOJ TABELI.